Archetypy mity symbole. Refleksje jungowskie o psyche

Zenon Waldemar Dudek. Rozmawia Maja Jaszewska

Rozmowy tworzące tę książkę łączy próba spojrzenia na człowieka, historię i religię z perspektywy teorii archetypów Junga. Tematy dialogów dotykają kwestii „granicznych”, odsłaniają naturę procesów inicjacyjnych, otwierają na poznanie siebie.
Uniwersalny wymiar dramatu życia odbija się w symbolach, rytuałach i codziennych działaniach, a doświadczenia psychoterapii pomagają to lepiej zrozumieć. Książka pobudza wyobraźnię do archetypowego spojrzenia na duchowe wyzwania epoki.

*  *  *

Wiele jest na świecie książek ciekawych, niewiele ciekawych i mądrych. Archetypy, mity, symbole niewątpliwie należą do tej drugiej kategorii. Uważny czytelnik pierwszej partii rozmów Mai Jaszewskiej z Zenonem Waldemarem Dudkiem na pewno dostrzeże wychodzące z europejskiego odrodzenia i oświecenia fantazmaty raju wzywające ludzi, by stali się jak bogowie. Dziś raj się ziścił, lecz tylko w postaci powierzchownych namiastek. Fantazmaty owocują wybujałym indywidualizmem, narcyzmem i sobiepańskim stylem życia.

W częściach dalszych książki czytelnik zostawi narcyzm i kult wiecznego postępu, by zagłębić się w archetypowy cud wewnętrznej przemiany, oczyszczenie, mit archaicznego bohatera, Junga teorię snów, która sięga głębi nie tylko ludzkiej jednostki, lecz także człowieczeństwa. I wreszcie, na koniec, dotknie niezabliźnionej rany Katynia, która jak ostry cierń utkwiła w polskiej świadomości i nieświadomości. Te wszystkie rozmowy dają nie tylko do myślenia, ale skłaniają do wewnętrznej podróży.

Archetypy mity symbole. Refleksje jungowskie o psyche

Spis treści


Od wydawcy

Część pierwsza: Dziecko, kobiecość, męskość

Rozmowa pierwsza: Wieczny chłopiec, wieczna dziewczynka. Fantazmat raju i kultura narcyzmu

Rozmowa druga: Kobiety i boginie. Poszukiwanie wzorców

Rozmowa trzecia: Zraniona kobiecość. Kompleks Amazonki

Część druga: Katharsis i objawienie

Rozmowa czwarta: Powroty do niewinności. Symbolika mitu narodzin

Rozmowa piąta: Cud wewnętrznej przemiany. Co się zdarzyło w Kanie Galilejskiej

Rozmowa szósta: Katharsis. Ukryty porządek

Część trzecia: Tragedia i synchroniczność

Rozmowa siódma: Archaiczny bohater. Lekcje dla współczesnego człowieka

Rozmowa ósma: Między snem a jawą. Sny wielkie, sny zwyczajne

Rozmowa dziewiąta: Katyń. Zranienie, które czeka na uzdrowienie

Literatura cytowana