Logoterapia i analiza egzystencjalna. Teoria i praktyka

Rafał Szykuła

W podręczniku ukazane są główne zagadnienia logoterapii i analizy egzystencjalnej. Autor przedstawia zastosowanie teorii i metod Frankla w przypadku nerwicy lękowej, nerwicy natręctw, przeżywania traumy, straty, uzależnień, problemów w związkach czy w chorobach endogennych. Odnosi się także do głównych założeń procesu terapeutycznego, omawia formę sesji oraz elementy procesu leczenia.

Od Wydawcy

*  *  *

Niniejsza publikacja przywołuje geniusz Frankla za pomocą dzieł jego dwojga uczniów, ks. prof. Mariana Wolickiego i prof. Elisabeth Lukas. Mam nadzieję, że będzie ona inspiracją i skutecznym narzędziem dla różnego typu życiowych doradców, psychoterapeutów, psychologów, coachów oraz wszystkich zainteresowanych myślą wiedeńskiego badacza. Dzięki wieloaspektowemu ujęciu logoterapii i analizy egzystencjalnej książka pełni rolę podręcznika dla stawiających swoje pierwsze kroki w tym nurcie. Jest też zachętą do dalszego poznawania koncepcji Frankla w ramach rozwijającego się panelu szkoleń psychoterapeutycznych.

Od Autora

*  *  *

Partner wydania: Krakowski Instytut Logoterapii

Logoterapia i analiza egzystencjalna. Teoria i praktyka - Rafał Szykuła

Spis treści

Przedmowa – Roman Solecki
Wstęp. Uczeń Frankla
Podziękowania

Część pierwsza: Antropologiczny rdzeń

Rozdział 1. Dwa filary trzeciego wiedeńskiego nurtu psychoterapii

1.1. Analiza egzystencjalna
1.2. Logoterapia

Rozdział 2. Franklowski ideał człowieka

2.1. Inspiracje filozoficzne
2.2. Przywrócenie pełnego obrazu człowieka
2.3. Wymiar noetyczny i osoba duchowa
2.4. „Jestem” osobą, „posiadam” charakter, „staję się” osobowością

Część druga: Aksjologia i transcendencja

Rozdział 3. Jak wznosić się „ponad”? Autotranscendencja

3.1. Prazdolności człowieka i istota egzystencji
3.2. Przejawy autotranscendencji
3.3. Sposoby realizacji zdolności transcendowania
3.4. Noodynamika i jej naturalne napięcie
3.5. Osoba duchowa
3.6. Autotranscendencja a transgresja

Rozdział 4. Realizacja własnej jedyności i niepowtarzalności

4.1. Typy wartości
4.2. Duchowość
4.3. Miłość

Rozdział 5. Nowe spojrzenie na pedagogikę i wychowanie

5.1. Pedagogika „z sensem”
5.2. Rozwój na wielu płaszczyznach
5.3. Środowisko i etapy wychowania
5.4. Nauczyciel – wychowawca czy wykładowca?

Część trzecia: Logoterapia w praktyce

Rozdział 6. Logoterapia jako psychoterapia

6.1. Logoterapia dziś
6.2. Elementy procesu logoterapeutycznego
6.3. Forma sesji terapeutycznej
6.4. Rodzaje nerwic u Frankla

Rozdział 7. Praktyka terapeutyczna

7.1. Specjalna forma terapii. Nerwice i depresje noogenne
7.2. Trening w kierunku sensu. Pustka egzystencjalna
7.3. Potwór Sisi. Nerwica lękowa
7.4. Siekiera i sąsiadka. Nerwica natręctw
7.5. Perspektywa trzech wymiarów. Zaburzenia seksualne
7.6. „Tragiczny optymizm”. Trauma
7.7. Zrozpaczona matka. Strata
7.8. Lekarska pomoc okazana duszy. Chorzy endogenni
7.9. Aby godnie rozwiązać problem. Uzależnienie od alkoholu
7.10. „Terapia pary z połową pary”. Problemy w małżeństwie

Zakończenie. Logoterapia oryginalna
Słownik logoterapeutyczny
Bibliografia
Kalendarium biograficzne V.E. Frankla