Plany i zamierzenia Fundacji

 • Powołanie Rady Ekspertów skupiającej przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy praktycznej oraz teoretyków o podejściu interdyscyplinarnym, w tym ekspertów z zakresu:
 • nauk psychologicznych, psychoterapii, psychiatrii, medycyny, pedagogiki, antropologii, filozofii, prawa, zarządzania, nowych technologi
 • różnych dziedzin kultury, sztuki, nowych mediów
 • wiedzy o współczesnych procesach i zjawiskach cywilizacyjnych.

Działania interdyscyplinarnych zespołów roboczych podejmujących pytania nurtujące nowe pokolenie społeczeństwa technologicznego z takich dziedzin, jak:

 • archetypowa psychologia kultury, antropologia psychologiczna
 • psychologia cywilizacji technologicznej, aksjologia postmodernizmu
 • psychoterapia, edukacja i psychiatria kulturowa
 • komunikacja i dialog międzykulturowy.

Inicjatywy i wydarzenia 2018/2019

 • wydanie zeszytu „ALBO albo” Wieczny chłopiec, wieczna dziewczynka – jesień 2018
 • XXIV Forum Inspiracji Jungowskich – 2 marca 2019
 • konferencja programu „Linia życia” Przywództwo XXI wieku – I półrocze 2019.