Plany i zamierzenia Fundacji

  • Powołanie Rady Ekspertów skupiającej przedstawicieli różnych dziedzin wiedzy praktycznej oraz teoretyków o podejściu interdyscyplinarnym, w tym ekspertów z zakresu:
  • nauk psychologicznych, psychoterapii, psychiatrii, medycyny, pedagogiki, antropologii, filozofii, prawa, zarządzania, nowych technologi
  • różnych dziedzin kultury, sztuki, nowych mediów
  • wiedzy o współczesnych procesach i zjawiskach cywilizacyjnych.

Działania interdyscyplinarnych zespołów roboczych podejmujących pytania nurtujące nowe pokolenie społeczeństwa technologicznego z takich dziedzin, jak:

  • archetypowa psychologia kultury, antropologia psychologiczna
  • psychologia cywilizacji technologicznej, aksjologia postmodernizmu
  • psychoterapia, edukacja i psychiatria kulturowa
  • komunikacja i dialog międzykulturowy.

Polecamy strony: