Zarząd Fundacji

Zenon Waldemar Dudek – Prezes
Jakub Karpowicz – Członek Zarządu

Członkowie Rady Fundacji

Prof. dr hab. Czesław S. Nosal
Prof. dr hab. Ewa Machut-Mendecka
Dr hab. Tomasz Olchanowski
Dr n. hum. Karol Rutkowski
Dr n. med. Henryk Dudek