Dnia 19 czerwca 2018 roku do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000736553 wpisana została Fundacja Instytut Psychologii i Kultury ERANOS, nazwa skrócona Fundacja ERANOS.

Eranos logo podpis

Cele (wybór ze Statutu)

Fundacja działa na rzecz rozwoju:

  • nauk psychologicznych i wiedzy psychologicznej w różnych środowiskach specjalistycznych;
  • zastosowań psychologii w edukacji, medycynie, prawie, gospodarce, różnych sferach sztuki i kultury oraz w życiu społecznym;
  • wiedzy o kulturach i subkulturach narodowych, kulturze europejskiej i światowej, kulturach tradycyjnych, współczesnych procesach i zjawiskach cywilizacyjnych;
  • psychologii kultury jako subdyscypliny nauk psychologicznych;
  • integracji wiedzy humanistycznej i przyrodniczej o człowieku oraz dziedzin praktycznych, w tym medycyny, psychoterapii, prawa, ekonomii.

Wsparcie


Zapraszamy do współpracy i wspierania celów Fundacji:

  • wpłaty z dopiskiem „darowizna na cele statutowe” prosimy kierować na konto: Fundacja ERANOS, 82 1140 2004 0000 3802 7780 1839, mBank

Uwaga! Przekazaną darowiznę można odliczyć od podatku (osoba fizyczna do 6% od dochodu, osoba prawna do 10% od dochodu). Zaleca się wówczas wskazać w tytule przelewu konkretne działanie Fundacji.

Wybrane działania

  • kontynuacja wydawania pisma „ALBO albo” (koszty przygotowania i druku, koszty recenzji wydawniczych)
  • cyfryzacja „ALBO albo” – elektroniczne wersje archiwalnych zeszytów
  • rozbudowa strony internetowej Fundacji – www.eranos.pl
  • organizacja XXIV Forum Inspiracji Jungowskich – marzec 2020, Warszawa

Kontakt

Fundacja Instytut Psychologii i Kultury ERANOS
ul. Zwierzyniecka 8A/21, 00-719 Warszawa
tel. 22 840 84 60, 608 444 949
e-mail: fundacja@eranos.pl

KRS: 0000736553
NIP: 5213831667
REGON: 380550080

“Terapia stanów pogranicza” – Zenon Waldemar Dudek

Książka prezentuje kulturowy model problemów i zaburzeń psychicznych. W tym modelu objawy psychiatryczne to przejawy psychicznego kryzysu na drodze do dorosłej świadomości i tożsamości. Publikacja przedstawia kwestie normy psychicznej, stany granicznej wyobraźni, obraz kliniczny osobowości borderline, omawia stan kryzysowy epoki technologicznej. Jest adresowana do psychologów, psychoterapeutów, lekarzy, nauczycieli, doradców, trenerów i osób szukających zrozumienia problemów własnych oraz występujących w otoczeniu rodzinnym, zawodowym i kulturowym.

Zdrowa wyobraźnia uczy rozumienia życia psychicznego jako pełni. Rozwija zdolność postrzegania siebie i świata jako uporządkowanej jedności w czasie, przestrzeni i działaniu. Dla uchwycenia jedności niezbędna jest postawa kreatywna, dynamiczna, która uwzględnia proces zmiany, kryzys, nadzieję.

ALBO albo Dorosłe dzieci 1/2018 (65)

“ALBO albo” Dorosłe dzieci

Spis treści

Jungowskie inspiracje
Encyklopedia Jungowska: Animus – Kazimierz Pajor

Od psychologii do autopsychoterapii
W masce dorosłości. Odwrócenie ról w rodzinie jako zjawisko interpersonalne, intrapsychiczne i kulturowe – Katarzyna Schier

Archetypy w kulturze
Miejsce zagubienia – miejsce umocnienia. Krótka historia labiryntu – Paweł Fijałkowski

Nasze tożsamości
Od indywiduacji do infantylizacji. Maniakalny system rodzinny – Tomasz Olchanowski
Dziecko w odwróconej rodzinie. Fenomen cywilizacji sukcesu – Zenon Waldemar Dudek

Dialog kultur
Zajnab al‑Ghazali – kobieta i misjonarka – Ewa Machut‑Mendecka
Dziecięcy buddowie: technologia buddyjskich „świętych” na Zachodzie – Jacek Sieradzan

Z poetyki archetypów
Kto idzie? Hamlet. O mężczyźnie, któremu nie dane było wejść do królestwa dorosłych – Jadwiga Wais
Bajki – Tomasz Bohajedyn

Na granicy epok
Nietzscheański wielbłąd, lew i dziecko – przemiana zorientowana na proces – Arkadiusz Tabero
Ślepnąc od świateł, ślepnąc od prawdy – Zenon Waldemar Dudek

Forum psychologii kultury
Recenzje: Symbole człowieka – Czesław Nosal (C.G. Jung, “Człowiek i jego symbole”)
Realny świat? – Paweł Karpowicz (P.R. Wojciechowski, “Światy zastępcze. Samotność wobec kultury”)
Eseje: Zastosowanie systemowej terapii rodzinnej w terapii zaburzeń psychicznych – Elwira Blazewicz
Dyskusje: Eliksir wiecznej młodości, czyli o niedojrzałości człowieka Zachodu – Robert Jęczeń